Voiko Unkarissa enää esittää töitään tukematta Orbánia?

Aion tulevissa postauksissa avata sitä, miten käytän tekoälyä lyhytelokuvani Kukoistuksen teossa. Sitä ennen kuitenkin ajattelin, että olisi paikallaan kiinnittää huomiota niihin poliittisiin ja eettisiin ongelmiin, joihin olen törmännyt teoksen parissa työskennellessäni.

Suomalaisessa kansanperinteessä rutto saapuu taloon monesti punaisen kukon hahmossa. Kukosta pääsee eroon vain “laittamalla pahan kiertämään” eli kuskaamalla kukon toiseen taloon, jossa se sairastuttaa eri perheen. Kukosta tehdään siis jonkun toisen ongelma. Hyvin suomalaista, eikö?

Kun suomalaista taidetta ja tiedettä Unkarissa edistävä FinnAgora-instituutti tilasi minulta lyhytelokuvan sen järjestämään Finnish Film Days -tapahtumaan Budapestiin keväälle 2022, aloin työstää käsikirjoitusta, jossa käsittelen sivusta seuraamista yhdistelemällä suomalaisia ja unkarilaisia kukkomyyttejä. Viime aikoina…


Osa 3. Käyttöönoton haasteet ja mahdollisuudet

Tässä osassa pohdin tekoälykuvitusten käyttöönotossa huomioitavia käytännön ongelmia ja eettisiä sudenkuoppia. Lopuksi tarkastelen lyhyesti myös tekoälykuvitusten potentiaalia ja tulevaisuutta.

Uusi konteksti, vanhat ongelmat

Kysyin tätä osiota varten kahden Tampereen yliopiston journalismintutkijan mielipidettä tekemistäni kuvista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Dosentti Ari Heinonen kiteyttää hyvin, mihin kuvat tällä hetkellä istuvat:

”Osa niistä [kuvista] toimisi oikein hyvin kuvituskuvina aiheissa, joissa a) esittävä kuva on hankala toteuttaa ja b) aihe sekä jutun kohderyhmä venyvät lähes taiteelliseen kuvitukseen.”

Tässä yhteydessä puhutaan todellakin venymisestä, sillä tekoälyn luomien kuvien sekä vahvuus että heikkous kumpuaa siitä, että ne poikkeavat totutusta. Ne haastavat pohtimaan uudesta näkökulmasta lehtikuvan funktiota ja voivat mahdollistaa kokonaan uudenlaisia journalistisia…


Osa 2. Miltä kuvat näyttävät?

Tässä osassa esittelen käytännön esimerkkien kautta, millaista tekoälykuvitusten soveltaminen on. Arvioin vuoden 2021 kesäkuun Tiviin generoimiani kuvituksia ja avaan työprosessiani niiden parissa. Lopuksi vedän yhteen oppimaani ja vertailen eri kuvangenerointityökirjoja.

Käytännön sovellutuksia

Tein kuvangeneroinnin kokeita yhteistyössä Tivin ja Mikrobitin toimittajan Samuli Leppälän kanssa. Aloitin tekemällä kuvituksen hänen vanhaan erilaisia sykemittareita vertailevaan artikkeliinsa. Sen jälkeen jatkoin generoimalla kuvitusta artikkeliin, joka käsitteli tätä projektia ja Dall-E:tä (maksumuuri).

Tarkastelen generoinnin tuloksia ja niiden onnistuneisuutta kahden kysymyksen näkökulmasta: Istuuko kuva jutun kontekstiin? Ja onko se esteettisesti miellyttävä?

Molemmat kysymykset ovat tietenkin hyvin subjektiivisia; kontekstiin istumisen tärkeys on, paradoksaalista kyllä, hyvin pitkälti kiinni kontekstista. Jotkut mediat ja…


Osa 1. Miten tekstistä tehdään kuvia?

Nykyisin kenen tahansa on mahdollista kuvittaa sisältöjä tekoälyn avulla. Tässä kolmiosaisessa oppassa perehdytään siihen, mitä iloa ja harmia uudella, tekstiä kuviksi tahkoavalla teknologialla voisi olla asiasisältöjen parissa työskentelevälle. Hankkeen on rahoittanut Media-alan tutkimussäätiö, ja se on tehty yhteistyössä Alma Median kanssa.

Oppaan ensimmäisessä osassa käyn läpi, mitä tekstipohjainen kuvangenerointi on ja miten siihen pääsee käsiksi.

Johdanto

”Tähän pitää keksiä joku kuva.”

Tilanne lienee tuttu jokaiselle asiasisältöjen parissa työskentelevälle. Teksti on kasassa, mutta tapa visualisoida se puuttuu. Kuvapankkikuvan tai muun täytemateriaalin löytäminen ei ole aina niin helppo prosessi kuin kuvittelisi. ”Joku kuva” löytyy aina, mutta entäpä kuva, joka jollakin tavalla rikastaisi kokonaisuutta…

Vertti Luostarinen

Olen helsinkiläinen elokuvantekijä ja tutkija. Käsittelen töissäni vierautta tekoälyn ja mytologian kautta.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store